Prosjektledelse

Tid, kostnad og kvalitet i perfekt harmoni

God prosjektledelse krever en hårfin balanse mellom tid, kostnad og kvalitet. Samtidig skal prosjektet fokusere på gevinstrealisering og alltid levere et godt resultat.

Hva kan Venturis tilby?

Venturis tilbyr tjenester innen prosjektledelse og programledelse for alle typer virksomheter. Vår spisskompetanse ligger i grenseskillet mellom IT og forretning.

Våre prosjektledere

Våre prosjektledere har lang erfaring fra en rekke private og offentlige prosjekter. De er er selvstendige, setter klare mål og leverer prosjekter til avtalt tid, kostnad og kvalitet.

Alle våre prosjektledere er sertifisert innenfor de mest brukte prosjekt-motodeverkene (Prince2 og SCRUM).

Et vellykket prosjekt

Et vellykket prosjekt fordrer en god styringsmodell. Vi hjelper deg å finne den rette balansen mellom metodeverk, tid, kostnad og kvalitet som passer ditt prosjekt.

Våre prosjektledere har erfaring fra prosjekter hvor kunder har ønsket å implementere kostnadsreduserende tiltak, utnytte IT systemene bedre, digitalisere manuelle prosesser, innføre nye IT systemer, gjøre omstillinger, fokusere mer på kjernevirksomhet og jobbe smartere.

Spørsmål? Kontakt oss