Digital Markedsføring

Målrettet markedsføring, og flere kunder og leads

Digital markedsføring er et begrep de fleste i dag bør eller må ha kjennskap til, eller kunnskap om. Over 95% av alle kjøp starter i dag med et søk på internett. Skillet mellom det digitale og analoge viskes stadig mer ut., og digitaliseringen har uten tvil ført til store endringer og forbedringer i måten vi jobber med markedsføring på.

Bedre verktøy gjør det lettere å treffe riktig målgruppe med relevante budskap. Bedre måling gjør det enklere å styre, og kontinuerlig optimalisering av aktiviteter gjør markedsføringen mer kostnadseffektiv.

Venturis kan bistå din bedrift med blant annet:

  • Planlegging, gjennomføring og overvåkning av alle typer digitale markedsføringsaktiviteter

  • Annonsering hos søkemotorer, sosiale medier, nasjonale og regionale aviser og mye mer

  • Innsikt og analyse av digitale data, inkludert digital adferds-analyse for å forbedre datadrevne beslutninger

  • Google AdsGoogle AnalyticsLinkedInFacebookYouTube, Instagram, Twitter, TikTok m.fl.

  • Kursing og opplæring

  • Rådgivning og strategiarbeid

Du kan lese mer om hvordan vi kan gjøre din bedrift eller ditt prosjekt mer synlig ved å benytte Google Ads her.

Google Partner

Spørsmål? Kontakt oss