Strategisk Rådgivning

Fokus på reell verdiskapning

Venturis sin strategiske rådgivning er basert på ett enkelt prinsipp – identifisering og realisering av reell forretningsverdi.

Vår kompetanse dekker digital analyse-, strategi og markedsføring, organisasjonsendring, forretningsutvikling, IKT-styring og IKT-strategi, prosjekt- og programstyring, samt ledelse for utleie.

Det digitale landskap

Det digitale landskapet forandres kontinuerlig, og det stilles stadig større krav til den «digitale bedrift». Teknologi er ikke lenger et nødvendig onde, men en viktig og integrert del av en bedrifts overordnede strategi.

Teknologi som et strategisk hjelpemiddel

Venturis har jobbet i grensesnittet mellom forretning og teknologi i 20 år. Vi vet at de fleste Norske bedrifter ikke er teknologidrevet, men ønsker å benytte teknologi som et strategisk hjelpemiddel til å bli bedre på det som er viktigst; kjernedrift. Det handler ikke om å lage anskaffe et nytt IT system, men hvordan man kan benytte det digitale medium til raskere og på en mer kostnadseffektiv måte, og på den måten nå sine kortsiktige- og langsiktige forretningsmål.

Vi jobber med alle typer selskaper i alle faser, og tar gjerne om uformell prat med din bedrift for å se på hvordan vi kan være en god strategisk rådgiver for nettopp deg.

Spørsmål? Kontakt oss